PRIVATLIVSPOLITIK FOR Siggaard Biler

1. INDLEDNING
Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata. Denne politik har til formål at opfylde
kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13
Kia Siggaard er ansvarlig for opdatering og kontrol af poli3kken.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om
paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.


2. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA
Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed,
rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål,
ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte,
ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er
sat i højsædet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen
til at kontakte Kia Siggaard, der har det interne overordnede ansvar herfor.

3. DATAANSVARLIG
Siggaard Biler er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Siggaard Biler
Burmlundvej 4, 8680 Ry

Cvr. nr. 17264680

Telefonnr.: 20281614

e-mail: salg@siggaard-biler.dk

Website: siggaard-biler.dk


4. BEHANDLINGSFORMÅL; KATEGORIER AF OPLYSNINGER, DER BEHANDLES
Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest
gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående,
vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre
end dig.
- gennemførelse af ordrer.
- registrering af køretøjer.
- håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser.
- opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.
- opfølgning på salg, udlejning og værkstedsbesøg.
- kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.
- sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
- optimering af vores digitale løsninger.
- mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale
løsninger.
- Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.

1. HVILKE DATA INDSAMLES
Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre og sikre
kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi behandler, omfatter:

1.1. Automatisk indsamlede data
Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed
og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning,
enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler
på dette. Det gælder eksempelvis vores kontaktfunktion på websiden og den automatiske tidsbestilling
herigennem.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en
server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på
vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne,
marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres:
- dato og tidspunkt for besøg
- de sider, der besøges i løsningen
- IP-adressen, du benytter
- IP-adressens geografiske placering
- oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
- URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi anvender FTZ+, E-conomic, Seek4cars, DK Hostmaster, der fungerer som databehandlere for os. Vi er
dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der
foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav.

Vi samarbejder desuden med www.bilhandel.dk og www.tjekbil.dk (HeyMate ApS) omkring vedligeholdelse
af vores tilstedeværelse på Facebook og Google My Business. Du gøres opmærksom på, at Bilhandel.dk
har adgang til anonymiseret besøgsstatistik om din og andre brugeres adfærd på sitet og vores øvrige
tjenester, som anvendes til brug for optimering af vores brugervenlighed og markedsføring.

1.2. Oplysninger du selv afgiver
Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på
vores webside.

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:
- Oplysninger du deler med os via sociale medier
- Oplysninger sendt på e-mail
- Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre
- Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.


5. BEHANDLINGSGRUNDLAG
Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til
opfyldelse af kontraktsretlige forpligtelser mellem os.

Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke, jf.
straks nedenfor.


6. MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA
Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne
privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en
retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller
for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre
virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx
være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, email
service samt grossister i forbindelse med bestilling af reservedele m.m. Disse samarbejdspartnere kan
få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services.

Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed
ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor
os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres
forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU,
sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vi indsamler som udgangspunkt ikke persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved
registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.


7. OPBEVARINGSTIDS OG SLETTEPOLITIK
Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har
mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der
menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor,
eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

Cookies, slettes dog senest 12 måneder efter brug.


8. INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING (ART. 13.2.B, jf. ART. 15.)
Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan
anmode om er i hvert fald:
- at der behandles persondata
- hvad der behandles
- formålene med behandlingen
- de berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
- tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
- retten til at
  o anmode om berigtigelse eller sletning
  o indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtig oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage
initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores
lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener,
at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette
henvendelse på support@seek4cars.net eller telefon 77 34 87 32. Er der registreret forkerte data, eller har
du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke
informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.


9. DATAPORTABILITET OG PROFILERING
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos
andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er
part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden
tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt
anvendt format.

Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller
lignende.


10. SAMTYKKE
Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et
sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt. Det er ikke nødvendigt med et skriftligt samtykke for at
oprette kunde og bil i vores database, samt fremsende faktura på mail.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af
personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste
behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under
pkt. 1.


11. COOKIES


11.1. Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed.
Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke
sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger
eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde
virus.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.
Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og
indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.


11.2. Cookietyper og deres formål
Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger
cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


11.3. Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder
indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør
det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af,
hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering


12. SIKKERHED
Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod
at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende
får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler
persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For
at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk
tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt
som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.


13. KLAGER (ART. 77)
Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klage sker ved henvendelse til


Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
e-mail: dt@datatilsynet.dk
tlf: 3319 3200


14. VERSION OG OPDATERING
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivspolitk kan blive nødvendige. Vi
forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata.
Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige
ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.


Denne privatlivspolitik er senest ændret den 22.02.21.